Novo o Maleševcima

U knjizi su obrađeni:

Za Staru Hercegovinu  ̶  210 dokumenata iz dubrovačkog arhiva sa signaturama, od kojih 135 regesta (kompletnijih ili sažetijih), prevedeni izvodi iz turskih deftera, vezani za maleševsko okruženje u Hercegovini (za 1475, 1585. i 1701. godinu), mnoštvo objedinjenih podataka (do sada pronađenih) o našem plemenu i saplemenicima, sačuvana predanja sa komentarima, pregledi nekih maleševskih bratstava zabeleženih u 19. i 20. veku, kao i podaci o 150 prezimena maleševskih bratstava u 21. veku, autorizovani iskazi o događajima iz novije istorije plemena;

Za Užičku Crnu Goru  ̶  izvodi iz 14 poreskih i popisnih deftera za potomke doseljene porodice Aleksića u područje sela Drenovci, izvodi iz 58 matičnih knjiga (rođenih, venčanih i umrlih) za bratstva Ilića, Radosavljevića i Đurovića, i njihovih 36 rodoslovnih listova, od kojih 29 obuhvataju 1.098 pripadnika ova tri bratstva, kao i 7 rodoslovnih listova porodica rodbinski povezanih sa Đurovićima, životopis maleševske porodice kroz 4 generacije;

Bibliografija sadrži 258 bibliografskih jedinica i 1938 fusnota, na 773 strane.

Izdanje : 2020.

Knjiga može da se nabavi kod autora.

TOP