Ново о Малешевцима

У овој, до сада најкомплетнијој књизи о Малешевцима, су обрађени:

 

За Стару Херцеговину  ̶  210 докумената из дубровачког архива са сигнатурама, од којих 135 регеста (комплетнијих или сажетијих), преведени изводи из турских дефтера, везани за малешевско окружење у Херцеговини (за 1475, 1585. и 1701. годину), мноштво обједињених података (до сада пронађених) о племену и саплеменицима, сачувана предања са коментарима, прегледи неких малешевских братстава забележених у 19. и 20. веку, као и подаци о 150 презимена малешевских братстава у 21. веку, ауторизовани искази о догађајима из новије историје племена; 

 

За Ужичку Црну Гору  ̶  изводи из 14 пореских и пописних дефтера за потомке досељене породице Алексића у подручје села Дреновци, изводи из 58 матичних књига (рођених, венчаних и умрлих) за братства Илића, Радосављевића и Ђуровића, и њихових 36 родословних листова, од којих 29 обухватају 1.098 припадника ова три братства, као и 7 родословних листова породица родбински повезаних са Ђуровићима, мемоаре Малешевца Милана Мите Ђуровића, животопис малешевске породице кроз 4 генерације;

 

За стару и заветну Крсну славу Малешевацапосебно је детаљно изложен и документован живот, дела и значај Светог Игњатија Богоносца;

 

Књига садржи 258 библиографских јединица, 1938 фуснота и 61 прилог, на 773 стране.

 

Да би књига угледала светлост дана помоћ и подршку пружили су и Историјски архив, Народна библиотека и Народни музеј Града Ужица и Друштво српских родословаца Порекло из Београда.

Књига може да се набави код аутора.

О Малешевцима и новој књизи могу се наћи и информације на интернету:

1. Први племенски сајт на Балкану:  www.malesevci.rs  - ћирилица – мени - ...

2. Књижевно вече 10.03.2020. у Дреновцима, код Борка Ђуровића, Малешевца: https://www.youtube.com/watch?v=5Ods3VIwBs4 – видео: промоција књиге Малешевци у Дреновцима код Косјерића

3. на сајту: http://savremenaistorija.com/?p=3419 – одломак из књиге: истинита прича о трагичној смрти свештеника Ристе Јарамаза (испричала и ауторизовала ћерка Оливера) 

4. на сајту: https://ibn.rs/online-knjizara/

5. на сајту: www.snc.rs  - линкови - српски етнички простор - Српско племе Малешевци

6. на сајту: https://www.poreklo.rs/2021/03/05/objavljena-knjiga-malesevci-iz-drenovaca/  

7на адреси: https://www.youtube.com/watch?v=Yf9dDQkgX8E  ;  https://www.youtube.com/c/%C4%8Ca%C4%8Dkalica/videos  - Воља за животом – Митини мемоари

TOP