Ново о Малешевцима

У овој, до сада најкомплетнијој књизи о Малешевцима, су обрађени:

За Стару Херцеговину  ̶  210 докумената из дубровачког архива са сигнатурама, од којих 135 регеста (комплетнијих или сажетијих), преведени изводи из турских дефтера, везани за малешевско окружење у Херцеговини (за 1475, 1585. и 1701. годину), мноштво обједињених података (до сада пронађених) о нашем племену и саплеменицима, сачувана предања са коментарима, прегледи неких малешевских братстава забележених у 19. и 20. веку, као и подаци о 150 презимена малешевских братстава у 21. веку, ауторизовани искази о догађајима из новије историје племена;

За Ужичку Црну Гору  ̶  изводи из 14 пореских и пописних дефтера за потомке досељене породице Алексића у подручје села Дреновци, изводи из 58 матичних књига (рођених, венчаних и умрлих) за братства Илића, Радосављевића и Ђуровића, и њихових 36 родословних листова, од којих 29 обухватају 1.098 припадника ова три братства, као и 7 родословних листова породица родбински повезаних са Ђуровићима, животопис малешевске породице кроз 4 генерације;

Библиографија садржи 258 библиографских јединица и 1938 фуснота, на 773 стране.

Издање : 2020.

Књига може да се набави код аутора.

1. Књижевно вече у Дреновцима, код Борка Ђуровића:
https://www.youtube.com/watch?v=5Ods3VIwBs4

2. књига и на сајту
http://savremenaistorija.com/?p=3419

3. књига и на сајту
https://ibn.rs/bratislav-milanov-djurovic-malesevci-iz-drenovaca/

4. на сајту:
https://snc.rs - српски етнички простор – Српско племе Малешевци

5. на сајту:
https://www.poreklo.rs/2021/03/05/objavljena-knjiga-malesevci-iz-drenovaca/

TOP