Pesme

 "Haj, što Srbin jošte živi - kraj svih zala,
pesma ga je održala - njojzi hvala!"

(Jovan Jovanović Zmaj)

Tekstovi srpskih himni, rodoljubivih pesama ....

1. Bože pravde
2. Himna Svetom Savi
3. Onamo, `namo
4. Vostani Serbije
5. Himna slobode
6. 
Himna kosovskih junaka
7. 
Hej, Sloveni
8. 
Oj, Srbijo, mila mati
9. Srpska se truba s Kosova čuje
10. Tamo daleko
11. Jovan Babunski
12. 
Znaš li odakle si, sine
13. 
Kreće se lađa francuska
14. 
Ko to kaže Srbija je mala
15. 
Oj, vojvodo Sinđeliću
16. Ej, dragi, dragi, božurove sadi
17. 
Oj, Kosovo, Kosovo..
18. 
Vidovdan
19. 
Igrale se delije
20. 
Marširala kralja Petra gard
21. 
Niko nema što Srbin imade
22. 
Planino moja, plannino
23. 
Žali Zare, da žalimo
24. Sedam sati
25. 
Ako hoćeš Srbin biti
26. 
Ajde Jano, kuću da ne damo
27. 
Oj Kosovo, dušo srpska
28. 
Vera naša, vera stara
29. 
Od Glave Zete do grada Spuža

1.
Bože pravde *

"Bože pravde, ti što spase
od propasti dosad nas,
čuj i odsad naše glase
i od sad nam budi spas.

Moćnom rukom vodi, brani
budućnosti srpske brod,
Bože spasi, Bože hrani,
srpske zemlje, srpski rod!

Složi srpsku braću dragu
na svak dičan slavan rad,
sloga biće poraz vragu
a najjači srpstvu grad.

Nek na srpskoj blista grani
bratske sloge zlatan plod,
Bože spasi, Bože hrani
srpske zemlje, srpski rod!

Nek na srpsko vedro čelo
tvog ne padne gneva grom
Blagoslovi Srbu selo
polje, njivu, grad i dom!

Kad nastupe borbe dani
k' pobedi mu vodi hod
Bože spasi, Bože hrani
srpske zemlje, srpski rod!

Iz mračnoga sinu groba
srpske slave novi sjaj
nastalo je novo doba
Novu sreću, Bože daj!

Otadžbinu srpsku brani
pet vekovne borbe plod
Bože spasi, Bože brani
moli ti se srpski rod!"

* Zvanična himna Republike Srbije - svečana pesma "Bože pravde" Jovana Đorđevića, na muziku Davorina Jenka.

2.
Himna Svetom Savi  *

Uskliknimo s ljubavlju svetitelju Savi,
Srpske crkve i škole – Svetiteljskoj glavi.

Tamo venci, tamo slava, gde naš srpski pastir Sava:
Pojte mu Srbi pesmu i utrojte!

Blagorodna Srbijo, puna si ljubavi
Prema svom pastiru, svetitelju Savi.

Celo Srpstvo slavi slavu, svoga oca Svetog Savu:
Pojte mu Srbi, pesmu i utrojte!

S neba šalje blagoslov sveti otac Sava.
Sa svih strana svi Srbi, s mora i Dunava.

K nebu glave podignite, Savu tamo ugledajte:
Savu srpsku Slavu, pred prestolom Tvorca.

Da se srpska sva srca, s tobom ujedine,
Sunce mira, ljubavi, da nam svima sine;

Da živimo svi u slozi, sveti Savo, ti pomozi:
Počuj glas svog roda, Srpskoga naroda!

Pet vekova Srbin je, u ropstvu čamio,
Svetitelja Save ime je slavio.

Sveti Sava Srbe voli, i za njih se Bogu moli:
Pojte mu Srbi, pesmu i utrojte!

* Od šezdesetih godina 19. veka, kada je objavljena jedna od prvih verzija svetosavske himne „Voskliknem ljuboviju”, doživela je brojne izmene.  Danas se smatra standardom verzija iz pera Kornelija Stankovića, velikog srpskog kompozitora, objavljena u pesmarici „Srbske narodne pesme udešene za pevanje i klavir od Kornelija Stankovića”, u Beču 1859. godine.

3.
Onamo, 'namo  *

Onamo, `namo... za brda ona,
govore da je razoren dvor
mojega cara; onamo vele,
bio je negda junački zbor.

Onamo, `namo... da viđu Prizren!
Ta to je moje - doma ću doć'!
Starina mila tamo me zove,
tu moram jednom oružan poć'.

Onamo, `namo... sa razvalina
dvorova carskih vragu ću reć':
"S ognjišta milog bježi mi, kugo,
zajam ti moram vraćati već'!"

Onamo, `namo... za brda ona
kazuju da je zeleni gaj
pod kim se dižu Dečani sveti:
molitva u njih prisvaja raj.

Onamo, `namo... za brda ona,
gdje nebo plavo savija svod;
na srpska polja, na polja bojna,
onamo, braćo, spremajmo hod!

Onamo, `namo... za brda ona
pogažen konj'ma klikuje Jug:
"U pomoć, djeco, u pomoć, sinci,
svetit' me starca - svet vam je dug!"

Onamo, `namo... sablji za stara
njegova rebra da tupim rez
po turskim rebrim'; da b'jednoj raji
njom istom s ruku res'jecam vez!

Onamo, `namo... za brda ona
Milošev, kažu, prebiva grob!
Onamo pokoj dobiću duši,
kad Srbin više ne bude rob.

* Ovaj patriotski spev, s motivima iz borbe za oslobođenje od Turaka, napisao je 1867. godine knjaz Nikola I  Petrović. Melodiju za ovu pesmu priredio je Franjo Vimer, cetinjski kapelnik češkog porekla, po uzoru na jednu pesmu o Garibaldiju.

4.
Vostani Serbije *

Vostani Serbije! Vostani carice!
I daj čedom tvojim videt tvoje lice.
Obrati serca ih i očesa na se,
I daj njima čuti slatke tvoje glase.

Vostani Serbije!
Davno si zaspala, u mraku ležala.
Sada se probudi i Serblje vozbudi!

Ti vozdigni tvoju carsku glavu gore,
Da te opet pozna i zemlja i more.
Pokaži Evropi tvoje krasno lice,
Svetlo i veselo, kako vid Danice.

Ref.

Spomeni se, mati naša, tvoje perve slave,
Tvojih vraždebnika ti posrami glave!
Divjeg janičara teraj sa Vračara
Koji svog istoga sad ne sluša cara!

Ref.

Tebi sad pomaže i nebesna volja
I sad ti se pokazuje i sudbina bolja.
Svi bližnji tvoji tebi dobra žele
I daljni se narodi tvom dobru vesele.

Ref.

Vostani Serbije! Mati naša mila!
I postani opet što si prije bila.
Serbska tebi vopiju iskrena čuda,
Koji hrabro bojuju za tebe sada.

Ref.

Bosna, sestra tvoja, na tebe gleda
i ne želi tebi nikakova vreda.
Ko tebe nenavidi, ne boji se Boga,
Od kojega tebi ide pomoć mnoga.

Ref.

Hercegova zemlja i Černaja Gora,
Daleke države i ostrovi mora,
svi tebi pomoć nebesnu žele,
Sve dobre duše tebi se vesele.

I soglasno vele:

Ref.

*  "Pesma na insurekciju Serbijanov" (Oda srpskom preporodu) bila je himna Ustaničke Srbije. Napisao ju je Dositej Obradović tokom Prvog srpskog ustanka, 1804.
Danas se, od ove pesme, pod nazivom "Vostani Serbije",  uglavnom ne pevaju strofe date kurzivom, a ima i više verzija.

5.
Himna slobode  *

Od Sibira do Prizrena,
Od Urala do Atosa,
Od Bajkala do Vardara,
Grmi pesma ponosna.

Surovo nas vaspitala
Istorija predaka.
Sada reči odjekuju
U jedinstvu naroda.

Nikad neću da se predam
I slobodu braniću,
Tuđu neću, svoju ne dam,
Otadžbinu čuvaću.

Tukli su nas vekovima
Sa svih strana dušmani.
Dosta! Nek je znano svima,
Naše doba dolazi!

Sa Istoka sunce stiže
Da obasja svaki dom,
I ko peva ovu pesmu
Zavet daje rodu svom.

Nikad neću da se predam
I slobodu braniću,
Tuđu neću, svoju ne dam,
Otadžbinu čuvaću.

* Melodiju je komponovao, početkom I svetskog rata,Timofej Aturov, koji je kasnije stradao kao žrtva komunističkog terora. Prvu verziju teksta, Marš sibirskih strelaca, 1914. je napisao Vladimir Aleksejevič Giljarovski, pisac, novinar, glumac i odlikovani dobrovoljac iz Srpsko-rusko-turskog rata 1878. Ovu koračnicu belogardejaca su zatim preuzeli komunisti, pa je na našim prostorima bila poznata kao partizanska himna „Po šumama i gorama“. Ovo je nova verzija, koju možete čuti na  http://tinyurl.com/bxa6kry    

6.
Himna Kosovskih junaka  *

Hriste Bože, raspeti i sveti,
Srpska zemlja kroz oblake leti.
Leti preko nebeskih visina,
Krila su joj Morava i Drina.

Zbogom prvi, nerođeni sine,
Zbogom ružo, zbogom ruzmarine.
Zbogom leto, jeseni i zimo,
Odlazimo da se ne vratimo.

Na tri sveto i na tri sastavno,
Odlazimo na Kosovo ravno.
Odlazimo na suđeno mesto,
Zbogom majko, sestro i nevesto.

Zbogom prvi, nerođeni sine,
Zbogom ružo, zbogom ruzmarine.
Zbogom leto, jeseni i zimo.
Odlazimo da se ne vratimo.

Kad je draga da odlazim čula,
Za kalpak mi neven zadenula.
Hriste Bože, raspeti i sveti,
sva Srbija na Kosovo leti.

Zbogom prvi, nerođeni sine,
Zbogom ružo, zbogom ruzmarine.
Zbogom leto, jeseni i zimo,
Odlazimo da se ne vratimo.

* Ima više verzija poslednje dve strofe

7.
Hej, Sloveni  *

Hej Sloveni, jošte živi
duh vaših dedova.
Dok za narod srce bije
njihovih sinova.

Živi, živi duh slovenski
živjeće vjekov'ma.
Zalud preti ponor pakla,
zalud vatra groma.

Nek se sada i nad nama
burom sve raznese.
Stena puca, dub se lama
zemlja nek se trese.

Mi stojimo postojano
kano klisurine.
Proklet bio izdajica
svoje domovine.

Himna SFR Jugoslavije. Pesmu je komponovao Čeh Samuel Tomašik 1834. u Pragu. I dalje je aktuelna, naročito poslednja strofa.

8.
Oj, Srbijo, mila mati

Oj Srbijo, mila mati,
Uvek ću te tako zvati
Mila zemljo, mili dome
Na srcu je slatko tvome,

Srećno živet ko u raju,
Gde miline večno traju
U tebi ću srećno tek
Provoditi ovaj vek.

Podigni se mati mila,
Da nam budeš što si bila,
Jer si tužno robovala,
Dugo suze prolivala.

Sunce ti se već rodilo,
Koje ti je zašlo bilo.
Na kriocu svagda tvom
Uteha je srcu mom.

9.
Srpska se truba s Kosova čuje

Srpska se truba s Kosova čuje,
Srbina svakog da obraduje.
Trubite braćo, silnije, bolje,
opet je srpsko Kosovo polje.
Trubite braćo, silnije, bolje,
opet je srpsko Kosovo polje.

Srpski junaci, sunce vam sinu,
osvetiste se vi dušmaninu.
Osvetili ste Cara Lazara,
sve Jugoviće, Bogdana stara.
Osvetili ste Cara Lazara,
sve Jugoviće, Bogdana stara.

Ivana, Milana, Miloša lava,
Srpstvo im kliče: Hvala i slava!
Banović Strahinju, Kraljević Marka,
sve nas je srpska rodila majka.
Banović Strahinju, Kraljević Marka,
sve nas je srpska rodila majka.

10.
Tamo daleko  *

Tamo daleko, daleko od mora,
Tamo je selo moje, tamo je Srbija.
Tamo je selo moje, tamo je Srbija.

Tamo daleko, gde cveta limun žut,
Tamo je srpskoj vojsci jedini bio put.
Tamo je srpskoj vojsci jedini bio put.

Tamo daleko, gde cveta beli krin,
Tamo su živote dali zajedno otac i sin.
Tamo su živote dali zajedno otac i sin.

Bez otadžbine na Krfu živim ja,
i opet ponosno kličem, živela Srbija.
i opet ponosno kličem, živela Srbija.  

*  U grčkom egzilu se pevalo više verzija pesme „Tamo daleko“. U nekim verzijama ubačena je kao refren strofa jedne druge pesme "O, zar je morala doć' ", koja se takođe pevala na Solunskom frontu. Danas se takođe pojavljuje više verzija od kojih su neke pravi galimatijas reči i pojmova, što obezvređuje ovu divnu pesmu.

11.
Jovan Babunski *

Srpska mi truba zatrubi
Va tova selo Drenovo.
Sprem`te se, sprem`te, četnici,
Silna će borba da bude.

Najnapred ide pred četa
Jovan, babunski vojvoda,
Za njim ide pred četa
Vasil, veleški vojvoda.

Izvikna Jovan Babunski:
"Drž`te go selo ozdola,
Drž`te go selo ozgora,
Tuva je Stevan Dimitrov."

Izvikna Jovan Babunski:
"Predaj se, mori, Stevane!"
"Ne se predavam, Jovane,
Az s`m blgarski vojvoda!"

Izvikna Vasil Veleški:
"Frljajte bombe, četnici!"
Poče im kuća da gori,
Iz kuća Stevan govori:

"Puštaj me, puštaj Jovane,
Četa će da mi sagore."
Srpska mi truba trubeše,
Drenovo selo goreše.

* U podnožju planine Lisac 9. juna 1907. u veleškom Azotu srpske čete pod komandom vojvoda Jovana Babunskog i Vasilija Trbića opkolile su i napale u selu Drenovu bugarašku četu Stevana Dimitrova, ozloglašenog vardarskog zulumćara. Borba je trajala ceo dan, osim dvojice koji su se predali, svi su ostali poginuli ili streljani.
Pesma ima i širu verziju, iz nje evo jedne suptilno ljupke strofe:

„Vikna mu Petko vojvoda:
Glavu ti sakam Stevane !
Koliko utri den da dojde,
Će da te jedat kučinja.“

12.
Znaš li odakle si, sine

Znaš li odakle si, sine,
pogledaj planine sive,
Zejtinlikom cveće procvalo,
Šumadijom sunce zasjalo.

Aaaaa, ovo je Srbija,
govore grobovi ratnika
iz slavnog vremena.
Aaaaa, ovo je Srbija,
govore grobovi ratnika
iz slavnog vremena.  

Cvetovi kao od vina
pevaju pesme davnina,
odjekuje kao nekada
kraj Drine, sa cvetnih livada.

Aaaaa, ovo je Srbija,
govore grobovi ratnika
iz slavnog vremena.  
Aaaaa, ovo je Srbija,
govore grobovi ratnika
iz slavnog vremena.  

Proći ćeš puteve duge
videćeš krajeve druge,
ponesi odavde jedan cvet
nek' svi vide, nek' zna ceo svet

Aaaaa, ovo je Srbija,
govore grobovi ratnika
iz slavnog vremena.
Aaaaa, ovo je Srbija,
govore grobovi ratnika
iz slavnog vremena.  

13.
Kreće se lađa francuska  *

More je plavo, široko,
Široko, plavo, duboko.
Nigde mu kraja videti,
Ne mogu misli podneti.

Lađa se kreće francuska
Sa pristaništa solunska.
Transport se kreće Srbadi.
Srbadi, braća ranjeni.

Svaki se vojnik borio,
U rovu slavu slavio,
Srećan se Bogu molio,
Da bi se kući vratio.

Radosti nema ni za tren.
Naiđe švapski sumaren,
Svi mole svetog Nikolu,
Njegovu silu na moru.

Putujem tužan, žalostan,
Pomislih: Bože, nisam sam,
I moja braća putuju,
Da sa mnom zajedno tuguju.

Ovde data verzija pesme, verovatno originalna, nalazi se na francuskoj gramofonskoj ploči "Veliki rat" koja je snimljena odmah po završetku rata, a peva je Živan Vasić.

14.
Ko to kaže Srbija je mala

Ko to kaže, ko to laže, Srbija je mala?
Ko to kaže, ko to laže, Srbija je mala?
Nije mala, nije mala, uvek ratovala,
Nije mala, nije mala, uvek ratovala.

Dvanaeste, dvanaeste, Turke isterala,
Dvanaeste, dvanaeste, Turke isterala,
Trinaeste, trinaeste, pred Bugare stala,
Trinaeste, trinaeste, pred Bugare stala.

Četrn`este, četrn`este, Švaba udario,
Četrn`este, četrn`este, Švaba udario,
Osamn`este, osamn`este, Srbin pobedio,
Osamn`este, osamn`este, Srbin pobedio.

Četr`es` prve, četr`es` prve, Hitler udario,
Četr`es` prve, četr`es` prve, Hitler udario,
Četr`es` pete, četr`es` pete,, bitku izgubio,
Četr`es` pete, četr`es` pete,, bitku izgubio.

Ko to kaže, ko to laže, Srbija je mala?
Ko to kaže, ko to laže, Srbija je mala?
Nije mala, nije mala, uvek ratovala,
I opet će, i opet će, robovati neće.

15.
Oj vojvodo Sinđeliću

Oj, vojvodo Sinđeliću,
srpski sine od Resave ravne.
Oj, vojvodo Sinđeliću,
srpski sine od Resave ravne.

Ti si znao Srbina zakleti,
kako valja za slobodu mreti.
Ti si znao Srbina zakleti,
kako valja za slobodu mreti.

Puška puče, boj se vije,
a Sinđelić ljutu bitku bije.
Puška puče, boj se vije,
a Sinđelić ljutu bitku bije.

Ljutu bitku bije za slobodu,
za slobodu srpskome narodu.
Ljutu bitku bije za slobodu,
za slobodu srpskome narodu.

Oj, vojvodo, ti si pao,
ali dušman još od tebe strepi.
Oj, vojvodo, ti si pao,
ali dušman još od tebe strepi.

Ti si turske posekao glave,
zato tebe Srbi rado slave.
Ti si dao život za slobodu,
za slobodu srpskome narodu.

16.
Ej, dragi, dragi, božurove sadi

Usnila je dubok sanak sa Kosova Rada,
Pa se svome milom dragom u naručju jada,
Pa se svome milom dragom u naručju jada.

Hej dragi, dragi, božurove sadi,
Ja ću vodu, a ti koren, nek izniknu mladi,
Ja ću vodu, a ti koren, nek izniknu mladi.

Vidiš, dragi, širom polja božurova nema,
Samo kamen, ljuto trnje, pod oblakom drema,
Samo kamen, ljuto trnje, pod oblakom drema.

Hej dragi, dragi, božurove sadi,
Ja ću vodu, a ti koren, nek izniknu mladi,
Ja ću vodu, a ti koren, nek izniknu mladi.

Da procveta ravno polje oko manastira,
I da pastir ispod brda u frulu zasvira,
I da pastir ispod brda u frulu zasvira.

Hej dragi, dragi, božurove sadi,
Ja ću vodu, a ti koren, nek izniknu mladi,
Ja ću vodu, a ti koren, nek izniknu mladi.

17.
Oj, Kosovo, Kosovo..

Sa Kosova zora sviće,
Sviće, sviće novi dan,
Gračanica sva u sjaju,
Dočekuje Vidovdan.

Oj Kosovo, Kosovo,
Zemljo moja voljena,
Zemljo slavnih vitezova,
Lazara i Miloša.

Sve delije od Srbije,
Svako srce ponosno,
Koji ljubi zemlju svoju,
Metohiju, Kosovo,

Oj Kosovo, Kosovo,
Zemljo moja voljena,
Zemljo slavnih vitezova,
Lazara i Miloša.

Srbadija kliče cela:
Ne damo te, Kosovo,
To je naše uvek bilo,
Od davnina ostalo.

Oj Kosovo, Kosovo,
Zemljo moja voljena,
Zemljo slavnih vitezova,
Lazara i Miloša.

18.
Vidovdan

U nebo gledam, prolaze vekovi,
sećanja davnih jedini lekovi.

Kud god da krenem, tebi se vraćam ponovo.
Ko da mi otme iz moje duše Kosovo?
Kud god da krenem, tebi se vraćam ponovo.
Ko da mi otme iz moje duše Kosovo?

Vidovdan....
k'o večni plamen u našim srcima,
Kosovskog boja ostaje istina.

Kud god da krenem, tebi se vraćam ponovo.
Ko da mi otme iz moje duše Kosovo?
Kud god da krenem, tebi se vraćam ponovo.
Ko da mi otme iz moje duše Kosovo?

Vidovdan.....
Oprosti, Bože, sve naše grehove,
junaštvom daruj kćeri i sinove.

Kud god da krenem, tebi se vraćam ponovo.
Ko da mi otme iz moje duše Kosovo?
Kud god da krenem, tebi se vraćam ponovo.
Ko da mi otme iz moje duše Kosovo?

Vidovdan.......

19.
Igrale se delije *

Igrale se delije, na sred zemlje Srbije.
Igrale se delije, na sred zemlje Srbije.

Sitno kolo do kola, čulo se do Stambola.
Sitno kolo do kola, čulo se do Stambola.

Svira frula iz dola, frula moga sokola.   
Svira frula iz dola, frula moga sokola.

Sitno kolo do kola, čulo se do Stambola.
Sitno kolo do kola, čulo se do Stambola.

Čulo se do Stambola, carskog grada ohola.
Čulo se do Stambola, carskog grada ohola.

Igra kolo do kola, ne haje za Stambola.
Igra kolo do kola, ne haje za Stambola.

* Milorad Petrović Seljančica (1875 – 1921)

20.
Marširala kralja Petra garda

Marširala, marširala kralja Petra garda,
marširala, marširala kralja Petra garda,
korak ide za korakom, a ja junak za barjakom,
boj se bije, bije, zastava se vije za slobodu Srbije,
boj se bije, bije, zastava se vije za slobodu Srbije.

Gledale ih, gledale ih beogradske dame,
gledale ih, gledale ih beogradske dame,
korak ide za korakom, a ja junak za barjakom,
boj se bije, bije, zastava se vije za slobodu Srbije,
boj se bije, bije, zastava se vije za slobodu Srbije.

Klekle dole, klekle dole pa se Bogu mole,
klekle dole, klekle dole pa se Bogu mole,
korak ide za korakom, a ja junak za barjakom,
boj se bije, bije, zastava se vije za slobodu Srbije,
boj se bije, bije, zastava se vije za slobodu Srbije,
boj se bije, bije, zastava se vije za slobodu Srbije,
boj se bije, bije, zastava se vije za slobodu Srbije.

21.
Niko nema što Srbin imade

Niko nema što Srbin imade,
Takav bio, takav i ostade.
Srbin ima svoju Krsnu slavu,
Krsnu slavu, svetitelja Savu.
Krsnu slavu, svetitelja Savu.

Od Kosova pa sve na ovamo
Mi junake sve redom imamo.
Srbin ima Miloš Obilića,
Obilića, devet Jugovića,
Obilića, devet Jugovića.

Srbin ima Toplicu Milana,
Srbin ima Kosančić Ivana,
Srbin ima Kraljevića Marka,
Koga prizna turska vojska carska,
Koga prizna turska vojska carska.

Srbin ima čet'ri slova prava,
Samo sloga Srbina spasava,
Jedno drugom okrenulo leđa,
Teško onom ko Srbina vređa,
Teško onom ko Srbina vređa.

22.
Planino moja, planino *

Planino moja, planino!
Planino, stara moja družino!
Planino, stara moja družino!

Po teb' sam često odio,
Komitske čete, more, vodio.
Komitske čete, more, vodio.

Komitske čete vodio,
Četnički barjak, more, nosio.
Četnički barjak, more, nosio.

Četnički barjak nosio,
I mnoge Turke, more, pobio.
I mnoge Turke, more, pobio.

Turske sam majke cvelio,
I braću Srbe, more, svetio.
I braću Srbe, more, svetio.

Planino moja, planino!
Planino, stara moja rodbino!
Planino, stara moja rodbino!

* Rodoljubiva pesma iz vremena oslobađanja Stare Srbije od Turaka.

23.
Žali Zare, da žalimo *

Žali, Zare, da žalime kako će se razdvojimo,
Ti od mene, ja od tebe, ja će idem na daleko,
Ja će idem na daleko, na daleko, belo Vranje,
Će se pišem u kumite, u kumite, mlad kumita.

Pa će uzmem kralsku sablju i toj kralsko sve oružje,
Pa će idem čьk u Pčinju, čьk u Pčinju Prešev-Kazu,
Pa će pređem Vardar vodu, Vardar vodu bьš golemu,
Će se tepam s tija Turci, tija Turci Arnauti.

Žali, plači, da žalimo, kьd će slunce da ogreje,
Kьd će slunce da ogreje ti pomisli: od Boga je.
Ti da znaješ toj je mojo, toj je mojo belo lice.
Ti da znaješ toj je mojo, toj je mojo belo lice.

Kьd će vetar da poduvne, ti pomisli: od Boga je,
Pa ti rekni: toj je moja, toj je moja blaga duša.
Kьd će rosa da zarosi, ti pomisli: od Boga je,
Pa ti rekni: toj su moje, toj su moje drobne sluze.

* Četnička, ljubavna pesma, selo Jablanica u Preševskoj oblasti.

24.
Sedam sati *

Sedam sati udara,
Bejograd se jotvara.
Jotvara ga Karađorđe
ju njega da dođe.

Karađorđe na čelo,
a za njim sve vojvode,
a za njim sve vojvode,
stupaju, Bejograde.

Ustaj majko Srbijo
i velika Rusijo,
pozdravite pesmama
srpskog vožda Đorđija.

* Pesma posvećena oslobođenju Beograda u Prvom srpskom ustanku 1806. godine

25.
Ako hoćeš Srbin biti *

Pa i Bog je Srbin bio, kad je stvaro' svet,
Pa i Bog je Srbin bio, kad je stvaro' svet,
Pa je nama ostavio ovaj amanet,
Pa je nama ostavio ovaj amanet:

Ako misliš Srbin biti, devet dana moraš piti,
Ako misliš Srbin biti, devet dana moraš piti,
I deseti nastaviti, pa ćeš onda Srbin biti,
I deseti nastaviti, pa ćeš onda Srbin biti.

Srpsko bilo i biti će, ko doživi vidit` će,
Srpsko bilo i biti će, ko doživi vidit` će,
Pišta će se zvati Sima, Juliška Mileva,
Pišta će se zvati Sima, Juliška Mileva.

Ustaj, ustaj Srbine, ustaj, ne oklevaj,
Ustaj, ustaj Srbine, ustaj, ne oklevaj,
Sablju paši, konja jaši, pa se u boj spremaj,
Sablju paši, konja jaši, pa se u boj spremaj.

* Srpska tamburaška pesma iz vremena austro-ugarske vladavine (19. vek).

26.
Ajde Jano, kuću da ne damo  *

Ajde Jano, kolo da igramo,
Ajde Jano, ajde dušo, kolo da igramo,
Ajde Jano, ajde dušo, da se pogledamo.

Ajde Jano, pesme da pevamo,
Ajde Jano, ajde dušo, da ih sačuvamo,
Ajde Jano, ajde dušo, blago da čuvamo.

Ajde Jano, konja da sedlamo,
Ajde Jano, ajde dušo, da se prošetamo,
Do Bistrice da idemo, da se umijemo.

Ajde Jano, kuću da ne damo,
Da ne damo, Jano dušo, da je ne prodamo,
Kad prodamo, Jano dušo, kako da igramo?

Kad prodamo, Jano more, kako da igramo?
Da ne damo, Jano dušo, da je ne prodamo,
Kad prodamo, Jano more, kako da igramo?

* Verzija narodne pesme sa Kosova i Metohije, prikladnija sadašnjoj situaciji, tekst i melodiju preradio Asim Sarvan.

27.
Oj Kosovo, dušo srpska

Kosovo je, Kosovo je,
Miloševo Dušanovo.
Kosovo je, Kosovo je,
Lazarevo Srbinovo.

Oj Kosovo dušo srpska
Tebe dobro pamti Turska.
Pamtićete i ostali
Koji budu na te stali.

Kosovo je, Kosovo je,
hrabrog Pavla Orlovića.
Kosovo je, Kosovo je,
Srpskih devet Jugovića.

Oj Kosovo dušo srpska,
Tebe dobro pamti Turska.
Pamtićete i ostali
Koji budu na te stali.

Kosovo je, Kosovo je,
Crnogorsko, *  Njegoševo.
Kosovo je, Kosovo je,
Uvek bilo Srbinovo.

Oj Kosovo dušo srpska,
Tebe dobro pamti Turska.
Pamtićete i ostali
Koji budu na te stali.

* Reč "Crnogorsko", nažalost, zvuči baš otužno posle montenegrovskog priznanja šiptarske kvazidržave. Možda je bolje zameniti je sa "uvek srpsko," npr.

28.
Vera naša, vera stara *

Vera naša, vera stara,
Vera naših svetih cara,
Vera večna, vera slavna,
Naša vera Pravoslavna.

Vera puka i knezova,
I narodnih vitezova.
Vera večna, vera slavna,
Naša vera Pravoslavna.

Viteze je izrodila,
Svetitelje odgojila.
Vera večna, vera slavna,
Naša vera Pravoslavna.

Narod Srpski prosvetila,
Zemlju našu osvetlila.
Vera večna, vera slavna,
Naša vera Pravoslavna.

Vera ova duši godi,
Ona razum ljudski vodi.
Vera večna, vera slavna,
Naša vera Pravoslavna.

Srce blaži, volju snaži,
Ko još bolju od nje traži.
Vera večna, vera slavna,
Naša vera Pravoslavna.

Vera naša, vera stara,
Vera naših svetih cara,
Vera večna, vera slavna,
Naša vera Pravoslavna.

* Napisao sveti vladika Nikolaj Velimirović

29.
Od Glave Zete do grada Spuža

"Od Glave Zete do grada Spuža
Krvavi lanac vojske se pruža,

Pritisli Srbi turske livade
Turcima u Spuž zadaju jade,

A serdar Vule s visoke kule
Džeferdar pali, kukaju bule,

Leleču Turci, kukaju bule
Oj lele lele, evo ga Vule,

A serdar Janko sa sabljom maše
Udrite braćo, srpstvo je naše! "

TOP