Opšti pregled

MALEŠEVSKIH BRATSTAVA I LOKACIJA NA KOJIMA SE NALAZE, PREMA
PODACIMA PRIKUPLJENIM SA KRAJA 20. I POČETKOM 21. VEKA

NAPOMENE:

1. Pripadnici bratstva/porodica, sa istim prezimenom, ali koji NE SLAVE Sv. Ignjatija Bogonosca, nisu Maleševci, i na njih se ne odnosi ni ovaj Pregled, ni Poziv !

 

2. U ovom Pregledu su navedena samo maleševska prezimena o čijem sam se postojanju na neki način sam osvedočio u toku svojih istraživanja.

 

3. Izvesno je da ima još prezimena koje pripadaju našem plemenu, ali, zbog  stalnih migracija i gubljenja veza sa saplemenicima, nisu poznata, ili ja nemam saznanja o njima.

 

4. Prezimena koja su zapisana u dostupnoj literaturi nisam ovde navodio, jer nije sigurno da još postoje, ne samo zbog protoka vremena, već i zbog ratova koji su obilovali pogromima nad Srbima.

 

5. Pripadnici naših bratstava/porodica, koji su promenili Slavu (ima i takvih slučajeva, iako retko), ne mogu se smatrati više Maleševcima, jer su, odrekavši se Maleševskog zaveta, istupili iz plemena.

 

6. Isto prezime ne znači pripadnost istom bratstvu. Različita bratstva mogu imati isto prezime u okviru našeg plemena.

 

7. Pregled, naravno, nije konačan; ne treba, niti će ikad biti.

Molim svakog koji uoči nedostatak u Pregledu, da dostavi dopunske podatke ili ispravku.

     Skraćenice: zas. = zaseok; nas. = naselje; o. = opština; gr. = grad;
   
A) 2
 
1. ALEKSIĆ Republika Srpska: Trebinje; Bileća; Kljakovica; Počekovići; Vraćenovići; Podvrš; Vidne; nas.Golo Brdo, o. Bijeljina; nas. Osinje, o. Derventa;
  Crna Gora: Bar; Nikšić;
  Srbija:  Beograd; Vrbas; Novi Sad; Kragujevac; Požarevac; nas. Biča, o. Klina; Prizren; Kosovska Mitrovica;
  Slovenija;
  Nemačka: Freilasing (Južna Bavarska); Freiburg (Baden-Virtemberg);
2. ARSENIJEVIĆ Srbija: nas. Godljevo, o. Kosjerić, Užička Crna Gora;
 
B) 10
 
3. BALMAZOVIĆ Srbija: Beograd; Loznica; Stara Pazova; Zrenjanin; s. Dubrava, o. Ivanjica;
4. BAMBURAČ Hrvatska: nas. Vukoševac na Baniji, o. Sunja;
  Republika Srpska: Prijedor;
  Srbija: nas. Aleksa Šantić, o. Sombor; nas. Stara Moravica, o. Bačka Topola; Subotica; Novi Sad;
5. BAMBURAĆ Hrvatska: nas. Vukoševac na Baniji, o. Sunja;
  Republika Srpska: Prijedor;
  Srbija: nas. Aleksa Šantić, o. Sombor; nas. Stara Moravica, o. Bačka Topola; Subotica; Novi Sad;
6. BANOVIĆ Crna Gora: nas. Počekovići, o. Nikšić;
  Srbija: Niš;
7. BELIĆ Srbija: nas. Kuzmin, o. Sremska Mitrovica; Šid;
8. BLAGOJEVIĆ Srbija: nas. Godljevo, o. Kosjerić; o. Ljubovija;
9. BOGDANOVIĆ Srbija: Beograd; Loznica;
  Republika Srpska: Bijeljina; nas. Skelani, o. Srebrenica; o. Srbac; Nevesinje;
  Švedska;
10. BOŽIĆ Srbija: Beograd; nas. Godljevo, o. Kosjerić; Valjevska Loznica; Mladenovac;
11. BOSNIĆ Hrvatska: nas. Drežnica, gr. Ogulin;
12. BUKARA Srbija: Beograd;
Republika Srpska: nas. Kriškovci, o. Laktaši; Banja Luka;
 
V) 16
 
13. VAKANjAC Srbija: Beli Manastir; Zrenjanin;
  Engleska: London;
14. VASILjEVIĆ Srbija: nas. Pepeljevac, o. Lajkovac;
15. VASOVIĆ Srbija: o. Leposavić;
16. VELETIĆ Republika Srpska: nas. Vlahovlje, o. Kalinovik;
  Kanada;
17. VIDOJEVIĆ Srbija: Beograd; Niš;
18. VIGNjEVIĆ Hrvatska: nas. Ponikve, gr. Ogulin;
19. VITOMIR Srbija: Beograd;
  Republika Srpska: nas. Rogatica, o. Sokolac;
20. VIĆENTIJEVIĆ Srbija: nas. Vreoci, o. Lazarevac (do raseljavanja);
21. VIŠIĆ Srbija: nas. Dokmir, o. Ub;
22. VUJIČIĆ Brčko Distrikt BIH: nas. Vujičići, gr. Brčko;
  Hrvatska: Rijeka;
23. VUKAŠINOVIĆ Srbija: nas. Šimanovci, o. Pećinci;
24. VUKIĆ Srbija: nas. Vreoci, nas. Cvetovac, o. Lazarevac (do raseljavanja);
25. VUKOVIĆ Srbija: Čačak;
  Holandija;
26. VUKŠIĆ Srbija: Beograd;
27. VUČKOVAC Srbija: Zemun;
  Republika Srpska: Banja Luka;
28. VUČKOVIĆ Srbija: nas. Korlaće, o. Raška;
 
G) 8
 
29. GAGRIČIĆ Srbija: Kragujevac; nas. Trudovo, o. Nova Varoš;
30. GAČIĆ Srbija: Vranje;
  Republika Srpska: s. Čečava, o. Teslić;
31. GOJKOVIĆ Republika Srpska: Gacko; Pridvorice;
32. GOLIĆ Republika Srpska: Han Pijesak; nas. Golići, o. Vlasenica; o. Milići;
  Srbija: Požarevac; Mokrin; Kragujevac; Zrenjanin;
33. GOSPAVIĆ Srbija: nas. Vreoci, o. Lazarevac (do raseljavanja);
34. GRUIĆ Srbija: Beograd;
  Hrvatska: Dalmatinska Zagora, nas. Štikovo, o. Drniš;
35. GRUJIĆ Srbija: Beograd;
Hrvatska: Dalmatinska Zagora, nas. Štikovo, o. Drniš;
 36.  GRUJIČIĆ  Republika Srpska: Srebrenica;
 
D) 13
 
37. DABIĆ Republika Srpska: nas. Prilike, o. Zavidovići;
38. DAKIĆ Srbija: Šabac;
39. DAMNjANOVIĆ Srbija: nas. Vreoci, nas. Petka, o. Lazarevac (do raseljavanja);
40. DEDIJER Srbija: Beograd; Subotica; nas. Gajdobra, o. Bačka Palanka;
  Republika Srpska: Bileća;
  Crna Gora: Herceg Novi;
41. DIZDAREVIĆ Srbija: nas. Korlaće, o. Raška;
42. DIMITRIĆ Srbija: Beograd;
  Republika Srpska: zas. Bišina, o. Milići;
43. DOLjANČEVIĆ Srbija: Ostružnica, Železnik, gr. Beograd;
44. DRAGIĆ Republika Srpska: nas. Rosulje (Ozren); nas. Donja Brijesnica, o. Lukavac;
45. DRAGUTINOVIĆ Srbija: Užička Crna Gora;
46. DRAKUL Srbija: Čačak;
  Republika Srpska: Foča;
47. DRAKULA Republika Srpska: Foča; Novo Goražde;
48. DUBOVINA Srbija: Beograd; Kruševac;
  Republika Srpska: Trebinje; nas. Vojkovići, o. Istočna Ilidža, gr. Istočno Sarajevo; nas. Jabuka, o. Foča-Ustikolina, FBIH;
49. DURIĆ Republika Srpska: Trebinje;
 
Đ) 5
 
50. ĐERIĆ Republika Srpska: Trebinje;
51. ĐOKIĆ Srbija: nas. Ribaševina; Užice; Beograd; gr. Kosovo polje;
52. ĐUKIĆ Republika Srpska: nas. Slatina, o. Laktaši (kod Banja Luke);
53. ĐURĐEVIĆ Srbija: nas. Vreoci, o. Lazarevac (do raseljavanja);
54. ĐUROVIĆ Srbija: nas. Ražana, nas. Drenovci, o. Kosjerić (Užička Crna Gora), Beograd;
  nas. Donji Jasenovik, o. Zubin Potok; o. Kuršumlija;
Ž) 1
 
55. ŽIVKOVIĆ Srbija: nas. Vreoci, o. Lazarevac (do raseljavanja);
 Z) 2
 
56. ZARIĆ Srbija: nas. Čerević, o. Beočin;
Republika Srpska: nas.Kokori, o. Prnjavor; Banja Luka;
Austrija;
Nemačka;
57. ZEČEVIĆ Srbija: nas.Kuzmin, o. Sremska Mitrovica;
 
I) 3
 
58. IVANOVIĆ Srbija: nas. Valjevska Loznica;
59. IVKOVIĆ Srbija: Beograd; nas. Omoljica, gr. Pančevo;
  Argentina;
60. ILIĆ Srbija: o. Kosjerić; Beograd;
  Republika Srpska: nas. Skipovac, gr. Doboj;
 
J) 6
 
61. JANKOVIĆ Srbija: s. Godljevo, o. Kosjerić; Barajevo, Sopot, Lisović, Babe, gr. Beograd; nas. Kačarevo, o. Pančevo;
  Hrvatska: nas. Bolman, o. Jagodnjak;
  Republika Srpska: nas. Dubočani, o. Trebinje; Foča;
62. JARAMAZ Srbija: Beograd; Ćuprija;
Crna Gora: nas. Vilusi, o. Nikšić; Podgorica;
Kanada: Montreal;
Nemačka;
63. JEVĐIĆ Srbija: Beograd; Zrenjanin; Čačak;
  FBiH: nas. Nebogovine, MZ Dobrun, o. Višegrad;
64. JEVTIĆ Srbija: nas. Godljevo, o. Kosjerić, Užička Crna Gora; nas. Požega, o. Požega;
65. JOVANOVIĆ Srbija: nas. Rti, nas. Kotraža, o. Lučani; Čačak; Kragujevac; Beograd; Novi Sad; Kraljevo; nas. Stajićevo, o. Zrenjanin; nas. Stapar, Doroslovo, gr. Sombor; Novi Sad; nas. Gospođinci, o. Žabalj; nas. Mošorin, o. Titel;
  Republika Srpska: nas. Tabanci, o. Zvornik; Višegrad;
  Nemačka;
66. JOKIĆ Srbija: nas. Kačer, gr. Užice;
 
K) 11
 
67. KALAJDžIĆ Republika Srpska: nas. Fališi, nas. Zavait, nas. Čelebići, nas. Kunduci, o. Foča;
Srbija: Beograd;
68. KALEM Srbija: Beograd;
  Republika Srpska: Nevesinje; Višegrad; Trebinje;
SAD;
69. KLISARIĆ Republika Srpska: nas. Javor, o. Šehovići;
70. KNEŽEVIĆ Republika Srpska: nas. Trnjani, nas. Božinci, o. Doboj;
71. KOVAČEVIĆ Srbija:  Beograd; Novi Sad;
Republika Srpska: nas. Srđevići, o. Gacko; Bijeljina; FBiH: Doboj;
SAD: Njujork; Čikago;
Kanada: Toronto; Nijagara;
Italija: Milano;
72. KOMLENOVIĆ Srbija: Čačak;
  Republika Srpska: o. Foča;
  FBiH: gr. Goražde;
73. KOS Republika Srpska: gr. Prijedor;
74. KOČIĆ Srbija: Beograd; nas. Aleksa Šantić, o. Sombor; Subotica; nas. Stara Moravica, o. Bačka Palanka; nas. Kać, gr. Novi Sad; Sremska Mitrovica;
75. KRECELj Republika Srpska: nas. Donja Bistrica, gr. Prijedor;
Austrija: Beč;
76. KRNjI Crna Gora: Nikšić;
77. KRSMANOVIĆ Srbija: nas. Vreoci, o. Lazarevac (do raseljavanja);
 
L) 4
 
78. LAZIĆ Republika Srpska: nas. Tabanci, o. Zvornik; nas. Javor, o. Šehovići;
79. LALIĆEVIĆ Crna Gora: nas. Počekovići, o. Nikšić;
80. LEBURIĆ Republika Srpska: nas. Gornji i Donji Vijačani, o. Prnjavor;
  Srbija: Čurug;
  Švajcarska;
81. LUKIĆ Srbija: nas. Vreoci, nas. Cvetovac, o. Lazarevac (do raseljavanja);
  Republika Srpska: nas. Pridjel, o. Doboj, nas. Koprivna, o. Modriča;
  SAD: Nebraska;
 
M) 18
 
82. MAJDOV Srbija: Užice; Brus; Novi Sad;
Republika Srpska: nas. Prijeđel, o. Foča; zas. Izgumanje, nas. Mesići, o. Rogatica; Bijeljina; Istočno Sarajevo; Banja Luka;
SAD: Dalas - Fort Wort (severni Teksas);
83. MALETIĆ Srbija: nas. Sovljak, nas. Klenje, nas. Glušci, nas. Banovo Polje, o. Bogatić; nas. Noćaj, nas. Salaš Noćajski, o. Sremska Mitrovica; nas. Jadarska Lešnica, gr. Loznica; Vinča,  Beograd;
84. MALI Srbija: nas. Novi Karlovci, o. Inđija;
85. MANDIĆ Srbija: nas. Vreoci, o. Lazarevac (do raseljavanja); Beograd; nas. Mokrin, o. Kikinda; Zrenjanin;
  Republika Srpska: nas. Korita, o. Bileća; nas. Novi Dulići, o. Gacko;
Crna Gora: Nikšić;
86. MARINKOVIĆ Srbija: nas. Cvetovac, nas. Vreoci, o. Lazarevac (do raseljavanja); Beograd; Prokuplje; Niš; Sremski Karlovci; Odžaci;
Republika Srpska: nas. Kuljani, o. Bosanski Novi;
87. MARJANSKI Srbija: nas. Melenci, gr. Zrenjanin;
88. MARKOVIĆ Srbija: Raška;
Republika Srpska: Bijeljina;
Švajcarska;
Kanada;
89. MATEJIĆ Srbija: nas. Vreoci, o. Lazarevac (do raseljavanja);
90. MATIĆ Srbija: nas. Kršna Glava, o. Ub; nas. Čibutkovica, o. Lazarevac;
91. MAĆEŠIĆ Srbija: Beograd;
  Hrvatska: nas. Dugi Do, o. Krnjak;
  Australija;
92. MILADINOVIĆ Crna Gora: s. Potok, o. Bijelo Polje; Berane; Nikšić; Podgorica; Kotor; Tivat;
  Srbija: Beograd;
  Kanada: Toronto;
93. MILAKOVIĆ Crna Gora: Bar;
  Hrvatska: nas. Lička Jasenica, o. Saborsko, Karlovačka županija;
94. MILIČEVIĆ Republika Srpska: nas. Donja Mravica, o. Prnjavor; Banja Luka;
  Srbija: Novi Sad;
  Italija: Trst;
95. MILOVIĆ Hrvatska: nas. Gračac, gr. Skradin; Šibenik;
  Srbija: Beograd;
96. MILOŠEVIĆ Srbija: Novi Sad;
  Republika Srpska: nas.Kovačići, nas. Zagoni, o. Bijeljina;
97. MIRJANIĆ Srbija: Zemun;
  Hrvatska: Trpinja;
98. MIROSAVLjEVIĆ Srbija: Obrenovac;
99. MOSTIĆ Srbija: nas. Vreoci, o. Lazarevac (do raseljavanja);
 
N) 3
 
100. NEŠIĆ Srbija: nas. Vreoci, o. Lazarevac (do raseljavanja);
101. NIKOLIĆ Srbija: nas. Godljevo, o. Kosjerić; nas. Ratkovo (Parabuć), o. Odžaci; Borča, o. Palilula, gr. Beograd;
  Republika Srpska: Šnjegotina Gornja, o Teslić;
102. NOVIĆ Republika Srpska: nas. Donji Detlak, nas. Cerani, nas. Osinja, nas. Pojezna, o. Derventa; nas. Ilova, o. Prnjavor;
 
Nj) 1
 
103. NjEGIĆ Hrvatska: nas. Gračac, gr. Skradin, Šibensko-kninska županija;
 
O) 2
 
104. OBRADOVIĆ Srbija: Beograd; nas. Rti, o. Lučani; nas. Godljevo, o. Kosjerić, Užička Crna Gora;
105. OGRIZOVIĆ Srbija: Beograd; Pančevo; nas. Ravno Selo, o. Vrbas;
Hrvatska: Rijeka;
 
P) 14
 
106. PAVLOVIĆ Republika Srpska: Bijeljina;
107. PANTELIĆ Srbija: nas. Valjevska Loznica;
108. PANTIĆ FBIH: nas. Prigrađane, nas. Potoci (Bijelo Polje), o. Mostar; gr. Doboj;
  Srbija: Beograd;
109. PASPALj SAD: Los Anđeles;
110. PEJIĆ Republika Srpska: Bijeljina;
111. PEKMEZOVIĆ Srbija: nas. Brezovica, o. Krupanj; Valjevo; Beograd;
112. PELKIĆ Republika Srpska: Trebinje; nas. Opličići, o Čapljina, FBiH;
113. PERIŠIĆ Srbija: Beograd; Kula; Šid;
Republika Srpska: Trebinje; Doboj;
Crna Gora: nas. Počekovići, o. Nikšić;
114. PETKOVIĆ Srbija: nas. Kalinovac, o. Ub;
  Republika Srpska: Sarajevo;
115. PETRIĆ Srbija: nas. Bačinci, o. Šid;
116. PETROVIĆ Republika Srpska: Banja Luka; zas. Petrovići, nas. Donje Liplje, o. Kotor Varoš;
117. PLOTAN Republika Srpska: nas. Kozinci, nas. Gradiška, o. Gradiška; nas. Kukulje, nas. Razboj Ljevčanski, nas. Srbac, o. Srbac; Banja Luka;
118. POPOV Srbija: nas. Novo Miloševo, o. Novi Bečej; Beograd; Pančevo; Šid; Aleksandrovo, Opovo; Futog; Novi Sad; Niš;
  Francuska;
119. POPOVIĆ Srbija: Beograd;
Republika Srpska: zas. Popovići, nas. Gornji Božinci, nas. Trnjani, o. Derventa; Doboj; Banja Luka;
 
R) 10
 
120. RADIVOJEVIĆ Srbija: nas. Vreoci, o. Lazarevac (do raseljavanja);
121. RADIČEVIĆ Srbija: nas. Vreoci, o. Lazarevac (do raseljavanja);
122. RADONjIĆ Srbija: nas. Vreoci, o. Lazarevac (do raseljavanja);
123. RADOSAVLjEVIĆ Srbija: nas. Drenovci, o. Kosjerić, Užička Crna Gora; Beograd;
124. RADULOVIĆ Srbija: Beograd; nas. Bajmok, o. Subotica;
Hrvatska: nas. Drežnica, o. Ogulin;
Švedska;
125. RAKIĆ Srbija: nas. Mala Krsna, gr. Smederevo;
126. RANKOV Srbija: nas. Vojka, o. Stara Pazova;
127. RANKOVIĆ Srbija: nas. Dobanovci, o. Surčin; Zemun;
128. RISTIĆ Republika Srpska: Donja Bukovica, gr. Bjeljina;
129. RUSTIĆ Republika Srpska: Banja Luka; nas. Vučkovac, Kozara;
 
S) 10
 
130. SAVATIJEVIĆ Srbija: nas. Cvetovac, nas. Vreoci, o. Lazarevac (do raseljavanja);
131. SIMIĆ Republika Srpska: nas. Žitomislići, o. Mostar; o. Prnjavor; Banja Luka;
  Srbija: Beograd;
132. SJERAN Srbija: Subotica; nas. Aleksa Šantić, o. Sombor; Beograd; Niš;
133. SKENDER Srbija: Beograd; Vrbas;
Republika Srpska: nas. Ukšići, o. Trebinje;
134. SKORUPAN Srbija: nas. Mol, o. Ada;
135. STANIŠIĆ Srbija: Beograd;
  Republika Srpska: zas. Božići, o. Milići;
136. STANKOVIĆ Srbija: Beograd;
  Republika Srpska: nas. Miljevina, nas. Donji Budanj, o. Foča;
137. STOKRP Srbija: o. Stara Pazova; nas. Čonoplja, o. Sombor;
  SAD: Vašington;
  Nemačka: Bon;
  Švedska;
138. SUPIĆ Srbija: Novi Sad;
Republika Srpska: zas. Ribari, nas. Fojnica, o. Gacko; Mostar; Uroševac?;
Australija: Adelejd;
139. SUŠIĆ Srbija: nas. Ostružnica, o. Čukarica, gr. Beograd;
 
T) 8
 
140. TEGARIĆ Republika Srpska: Trebinje;
141. TERZIĆ Srbija: nas. Velika Ivanča, o. Mladenovac;
142. TEŠENDIĆ Srbija: Novi Sad;
  Republika Srpska: nas. Gornji Detlak, o. Derventa;
143. TIMOTIJEVIĆ Srbija: Beograd; o. Ivanjica; nas. Ojkovica, nas. Kokin Brod, o. Nova Varoš; o. Arilje;
144. TIOSAVLjEVIĆ Srbija: nas. Kosuriće, nas. Divičnjak, nas. Tušimlje, o. Novi Pazar; Kosovska Mitrovica;
145. TODOROVIĆ Srbija: nas. Ugrinovci, nas. Busije, o. Zemun;
  Republika Srpska: nas. Donja Brijesnica, o. Lukavac, FBIH;
146. TRESKANICA Srbija: Beograd;
Hrvatska: nas. Ratkovica, gr. Pleternica;
147. TUVEDžIĆ Srbija: Srem;
 
Ć) 1
 
148. ĆUSTIĆ Republika Srpska: nas. Osinje, o. Derventa;
Srbija: nas. Čurug, o. Žabalj;
Francuska: Pariz;
 
F) 1
 
149. FILIPOVIĆ Srbija: nas. Žarkovo, nas. Mirijevo, gr. Beograd; nas. Izbice, o. Novi Pazar;
 
C) 1
 
150. CACANOVIĆ Srbija: Subotica; Beograd;
  Republika Srpska: gr. Bjeljina;
 
Č) 3
 
151. ČAVOROVIĆ Srbija: Čačak;
152. ČAKAREVIĆ Srbija: Beograd; Kotraža, Dragačevo; Negotin; Štitkovo;
  Republika Srpska: zas. Cerov Gaj, nas. Bušletić, nas. G. i D. Osječani, gr. Doboj;
  FBIH: gr. Zenica;
  Kanada;
153. ČUČUKOVIĆ Srbija: nas. Barič, o. Obrenovac; Beograd;
 
Š) 7
 
154. ŠAŠO Srbija: Beograd;
  Hrvatska: Ljeskovac, o. Dvor (na Uni);
155. ŠIPRAGIĆ Srbija: nas. Futog, gr. Novi Sad; Surčin, Beograd;
  Republika Srpska: nas. Kokori, o. Prnjavor; Banja Luka;
156. ŠIPČIĆ Crna Gora: Nikšić;
157. ŠKORIĆ Srbija: nas. Ugrinovci, nas. Busije, o. Zemun, gr. Beograd;
  Federacija BiH: o. Sanski Most;
Hrvatska: nas. Biljane Donje, nas. Kula Atlagić, nas. Radašinovci, gr. Benkovac; nas. Morpolača, o. Stankovci, Zadarska županija;
158. ŠKRGA Republika Srpska: nas. Kostreš, o. Derventa;
  Kanada;
159. ŠUKURMA Republika Srpska: nas. Liješće, o. Brod ;
160. ŠUPIĆ Srbija: Bačka Topola; Jagodina; Beograd; Kragujevac; Niš; Bela Crkva; Kosovo Polje;
  Republika Srpska: o. Gacko; Višegrad;
 
  Zaključno sa oktobrom 2021. (7529. od postanka sveta)
TOP