Племенска ризница

илити
Малешевци о Малешевцима

1) "Билећке Рудине", др Јевто Дедијер, Српски етнографски зборник, књига В, "Насеља српских земаља", књига II са атласом, СКА, Београд, 1903.

2) "Старе сеоске породице у Херцеговини", др Јевто Дедијер, Гласник земаљског музеја у Босни и Херцеговини XIX, Сарајево, 1907.

3) "Херцеговина", др Јевто Дедијер, Српски етнографски зборник, књига XII, "Насеља српских земаља", књига ВI са атласом, СКА, Београд, 1909.

4) "Херцеговина и Херцеговци", Јевто Дедијер, Летопис Матице српске, књига 289, 1912.

5) "Историја Малеша и Малешеваца, са сликама и пјесмама", Филип Алексић и Божо Скендер, самостално издање, Врбас, 1966.

6) "Земља звана Гацко I - II", проф. Новак Мандић Студо, Београд, 1995.

7) "Српске породице Војводства Светог Саве", проф. Новак Мандић Студо, Гацко, 2000.

8) "Малешевски Мандићи", проф. Новак Мандић Студо, Гацко, 2001.

9) "Опутне рудине – трагом прошлости старог ми завичаја", Константин – Косто Р. Алексић, самостално издање, Врбас, 1990.

10) "Братство Алексић и истоплеменици `Малешевци` из старе Рудине у Херцеговини (1285 - 2000) - Прилог за етнографску монографију о Малешевцима", Константин - Косто Р. Алексић, самостално издање у три куцана примерка, Врбас, 2000.

11) "Богдашићи код Билеће", Раде Р. Алексић, Београд, 2000.

12) "Живот и порекло моје породице", Вељко Станковић, самостално , Београд, 1995.

13) "Приче из завичаја", Стојан Л. Станковић, самостално, куцано издање, Београд, 2001.

14) "Мируше - потопљени рај", Недељко Јарамаз, самостално, Подгорица, 1999.

15) "О светом свештеномученику Игњатију Богоносцу - Славски приручник за Малешевце", самостално издање, Братислав Миланов Ђуровић, Београд, 2000.

16) "Милан-Мито Ђуровић - Успомене (1900-1944)", приредио Недељко Радосављевић, Историјски институт, Мешовита грађа, књига XXV, Београд, 2005.

17) „Породица Супић старином из Херцеговине“, Митар Супић, самостално издање у 10 примерака, Нови Сад, 2010.

18) "Малешевци из Дреноваца (Ужичка Црна Гора)", х.Братислав Миланов Ђуровић, самостално издање, Београд, 2020.

........................***.......................

Ново капитално издање од значаја и за Малешевце:

"Генетичко порекло Срба Старе Херцеговине", Друштво српских родословаца Порекло, Београд 2021.

..................................................................................................

TOP